جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'آموزش شینیون با تور'


06:49 آموزش شینیون

آموزش شینیون

در این فیلم میتوانیدیکی از جدیدترین شینیونها را از سالن به سیما ببینید.جهت مشاوره آموزشی و خدمات با شما...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 191


02:55 آموزش شینیون

آموزش شینیون

در این فیلم میتوانید یکی از جدیدترین تکنیکهای شینیون را مشاهده کنید جهت دریافت مشاوره آموزشی بیشتر و ا...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 18391


21:49 فیلم آموزش شینیون

فیلم آموزش شینیون

ویدئو آموزشی شینیون توسط گروه هنری اسطوره آموزش داده شده است

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 30211


08:26 آموزش شینیون عروس

آموزش شینیون عروس

در این فیلم آموزش شینیون عروس توسط آموزشگاه آرایشگری تارای نوین را می بینید. برای انجام این شینیون به پ...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 100738


04:16 فیلم آموزش شینیون حرارتی همرا با دیزاین تاج

فیلم آموزش شینیون حرارتی همرا با دیزاین تاج

در این فیلم آموزش شینیون عروس را توسط خانم نوروزی می بینید این شینیون به صورت حرارتی و پشت سر به همراه د...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 138728


02:15 کلیپ آرایش و میکاپ

کلیپ آرایش و میکاپ

در این ویدئو نمایشی از هنر آرایش و میکاپ خانم مهناز نوروزی مدرس و کارشناس ارشد گریم را می بینید. جهت مشا...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 25355


03:11 فیلم آموزش شینیون عروس

فیلم آموزش شینیون عروس

در این فیلم آموزش شینیون عروس را توسط خانم نوروزی می بینید این شینیون به دلیل داشتن دیزاین تاج و تور بیش...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 57918


07:34 فیلم آموزش شینیون فر جمع توسط خانم بخشی

فیلم آموزش شینیون فر جمع توسط خانم بخشی

در این فیلم آموزش شینیون کلاسیک را توسط مدرس شینیون و مو آرایی خانم بخشی می بینیم. این مدل شینیون می توا...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 50977


02:54 آموزش شینیون کلاسیک

آموزش شینیون کلاسیک

فیلم آموزش آرایشگری در این فیلم آموزش شینیون عروس را توسط آموزشگاه آرایشگری و آکادمی نیکان می بینید ...

آپلود شده توسط مدیر ویدئوهای آرایشی  |  نمایش ها 49997