آموزش فیبروز

تمرین و تکرار روی پوست مصنوعی و سپس روی مدل زنده زیر نظر مربی

مدیر ژورنال: سمیه عبدالهی مشترک ها: 0 آیتم ها: 5
رژلب - سایت تخصصی آرایشی

سایت تخصصی آرایشی - رژلب
عنوان مطلب:
ژورنال: