دوشنبه 11 خرداد 1394 - 01:07:11

ترفند های آرایشگران در آرایش چشم(آموزش آرایش چشم اسموکی)

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود.

در این مقاله  شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم :

چند فوت کوزه گری در آرایش چشم

1 .  توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد.

2 .  رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید.

3 .  رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید.

4 .  رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد.

5 .  سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد.

6 .  اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد.

7 .  اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید.

آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم  اسموکی

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

 

با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن  می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم  از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و  در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.

آرایش چشم تاثیر زیادی در زیبایی صورت دارد و می تواند باعث جذابیت بیشتر شما شود. در این مقاله شما را با چند ترفند آرایش چشم آشنا می سازیم : چند فوت کوزه گری در آرایش چشم 1 . توجه داشته باشید اگر می خواهید سایه ی چشم بزنید ، سایه ی تیره چشم را کوچک تر و سایه ی روشن چشم را درشت تر نشان می دهد. 2 . رنگ روشن سایه را روی کل پلک بکشید. 3 . رنگ متوسط سایه را پایین پلک بکشید. 4 . رنگ تیره را روی گوشه ی خارجی چشم بکشید تا به نگاهتان عمق دهد. 5 . سایه ها را هنگام استفاده خوب روی هم پخش کنید تا 3 رنگ جلوه ندهد و حالت ترکیبی به خود گیرد. 6 . اگر زیر چشمتان پف یا لک دارید به مژه های زیرین ریمل نزنید زیرا پف یا لک را برجسته تر نشان می دهد. 7 . اگر دور چشمتان کبودی دارید به کمک کانسیلر این کبودی را به حداقل برسانید سپس چشمتان را آرایش کنید. آموزش مرحله به مرحله آرایش چشم اسموکی  پس از زدن کانسیلر روی پلک ها، با استفاده از یک سایه مدادی سفید و یا سایه پودری سفید منطقه زیر ابروها را کاملا روشن می کنیم.   با استفاده از یک مداد چشم نرم و مشکی دور تادور چشم را مطابق تصویر خط نسبتا صخیمی می کشیم.  در قسمت میانی پلک بالا را سایه قهوه ای روشن می زنیم و سعی می کنیم با براش مناسب سایه ها را در هم فید کنیم که مرزی در آن مشخص نباشد. و در ادامه با براش باریک تر زیر پلک پایین را تا نیمه چشم سایه قهوه ای می زنیم.  با استفاده از سایه نرم و دودی سعی می کنیم از قسمت اول پلک تا اواسط قسمت میانی چشم را با حرکت چرخشی از بیرون پلک به داخل را سایه بزنیم و در ادامه با براش سر گرد گوشه خارجی پلک را تیره تر از بقیه قسمت ها سایه دودی می زنیم و در آخر با استفاده از یک براش کوتاه و کوچک زیر چشم را هم سایه دودی می زنیم.  در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم. کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

در آخر برای داشتن چشمانی جذاب تر و گیراتر با استفاده از یک سایه روشن همانند تصویر گوشه داخلی چشم را به اندازه یک نیم دایره کوچک روشن می کنیم.

کسانی که دوست دارند چشم هایشان بزرگتر به نظر برسد می توانند از مداد سفید برای داخل چشم استفاده کنند.

 


نرم افزار آرایشگاهی

نظردهید

نام شما:
آدرس ایمیل:
اولین ماه پاییز چه نام دارد؟
لطفا در پاسخ از حروف الفبای انگلیسی استفاده نکنید.
نظر شما:

نظرات (1)

سه شنبه 14 فروردین 1397 - 23:15:38
عالیه واقعا ممنونم
رژلب - سایت تخصصی آرایشی
ارسال مطلب

سایت تخصصی آرایشی - رژلب
عنوان مطلب:
ژورنال: