ExtensionJafarpour

ExtensionJafarpour

253
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


01:05 پرپشت شدن مژه

پرپشت شدن مژه

در این آیتم به معرفی ورکشاپ اکستنشن مژه خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ای...

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 1273


08:16 انواع کاشت مژه

انواع کاشت مژه

در این آیتم به آموزش انواع کاشت مژه توسط خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ای...

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 3427


16:51 آموزش اکستنشن مژه

آموزش اکستنشن مژه

در این آیتم به آموزش اکستنشن مژه توسط خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ایشا...

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 2203


16:51 آموزش اکستنشن مژه

آموزش اکستنشن مژه

در این آیتم به آموزش اکستنشن مژه توسط خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ایشا...

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 193424

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده