Shima_mohamadzadeh

Shima_mohamadzadeh

64
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


07:16 آموزش بافت مو ولنتاین

آموزش بافت مو ولنتاین

در این ویدئو به آموزش بافت مو ولنتاین توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزش...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 545


07:12 آموزش ویتامینه کردن مو

آموزش ویتامینه کردن مو

در این ویدئو به آموزش ویتامینه کردن مو توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 997


04:01 آموزش رنگ و مش - تکنیک فولیاژ

آموزش رنگ و مش - تکنیک فولیاژ

در این ویدئو به آموزش فولیاژ مو توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ایشا...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 1070


05:46 آموزش کوتاهی مو با موزر

آموزش کوتاهی مو با موزر

در این ویدئو به آموزش کوتاهی مو با موزر توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 1092


05:50 آموزش ترکیب رنگ مو زمستان 2020

آموزش ترکیب رنگ مو زمستان 2020

در این ویدئو به آموزش ترکیب رنگ زمستان 2020 توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آم...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 1803


00:40 رنگ مو بلوند

رنگ مو بلوند

در این ویدئوی به ارائه نمونه کار رنگ مو بلوند توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس ها...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 820


07:34 آموزش کامل صافی مو ژاپنی

آموزش کامل صافی مو ژاپنی

در این ویدئوی آموزشی به آموزش کامل صافی مو ژاپنی توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 1048


03:21 آموزش کرلی مو

آموزش کرلی مو

در این ویدئوی آموزشی به آموزش کرلی مو توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزش...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 1306


05:57 مدرس رنگ و مش - خانم شیما محمدزاده

مدرس رنگ و مش - خانم شیما محمدزاده

در این ویدئوی آموزشی به مصاحبه با مدرس رنگ و مش خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آ...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 641


05:31 آموزش بالیاژ موی بلند

آموزش بالیاژ موی بلند

در این ویدئوی آموزشی به آموزش بالیاژ موی بلند توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 3948


04:47 آموزش آمبره روی موی مشکی

آموزش آمبره روی موی مشکی

در این ویدئو به آموزش آمبره روی موی مشکی توسط خانم شیما محمدزاده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط Shima_mohamadzadeh  |  نمایش ها 20662

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

خانم شیما محمدزاده متخصص حرفه ای رنگ و مش و انواع بافت با شماره تلفن 09120340107