atinail

atinail

168
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


07:02 آموزش ترمیم ناخن شکسته

آموزش ترمیم ناخن شکسته

در این ویدئوی آموزشی با ترمیم ناخن شکسته آشنا خواهید شد.

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 9147


04:09 از بین بردن کاشت و ژلیش ناخن در خانه

از بین بردن کاشت و ژلیش ناخن در خانه

در این ویدئوی آموزشی با از بین بردن کاشت ناخن آشنا خواهید شد که توسط آموزشگاه آرایشگری و کات ناخن آتی ار...

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 26729


07:46 آموزش طراحی ناخن با شوگر

آموزش طراحی ناخن با شوگر

در این ویدئوی آموزشی با طراحی ناخن به روش بلومینگ ژل آشنا خواهید شد.

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 6420


10:01 آموزش طراحی ناخن با بلومینگ ژل

آموزش طراحی ناخن با بلومینگ ژل

در این ویدئوی آموزشی با طراحی ناخن به روش بلومینگ ژل آشنا خواهید شد.

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 8117

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده