atinail

atinail

291
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


07:02 آموزش ترمیم ناخن شکسته

آموزش ترمیم ناخن شکسته

در این ویدئوی آموزشی با ترمیم ناخن شکسته آشنا خواهید شد.

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 18655


04:09 از بین بردن کاشت و ژلیش ناخن در خانه

از بین بردن کاشت و ژلیش ناخن در خانه

در این ویدئوی آموزشی با از بین بردن کاشت ناخن آشنا خواهید شد که توسط آموزشگاه آرایشگری و کات ناخن آتی ار...

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 58788


07:46 آموزش طراحی ناخن با شوگر

آموزش طراحی ناخن با شوگر

در این ویدئوی آموزشی با طراحی ناخن به روش بلومینگ ژل آشنا خواهید شد.

آپلود شده توسط atinail  |  نمایش ها 8535

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده