habibi

habibi

229
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


12:01 مدل شینیون مو

مدل شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5246


15:07 مدل شینیون دخترانه

مدل شینیون دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون دخترانه را به شما آموز...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4430


16:44 آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیونعروس مدل بالای سر را ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4119


06:01 آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون بافت جلوی سر را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4456


09:46 آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون جمع را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4867


09:29 آموزش لایت مو با فویل

آموزش لایت مو با فویل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 16189


07:51 مدل مو شینیون بالای سر

مدل مو شینیون بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون بالای سر را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 8148


06:21 آموزش آمبره کردن مو در خانه

آموزش آمبره کردن مو در خانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل روش آمبره کردن مو در خانه را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 17248


07:23 آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش دکلره کردن مو با پایه 10 را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 20825


07:23 آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل دیزل را به شما ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 7340


07:26 آموزش کوتاهی مو مدل فکس

آموزش کوتاهی مو مدل فکس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل فکس را به شما آ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5173


04:46 آموزش شینیون خطی دخترانه

آموزش شینیون خطی دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی دخترانه را به شما...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 20399


06:16 آموزش شینیون ساده و شیک

آموزش شینیون ساده و شیک

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 10007


12:16 شینیون خطی بالای سر

شینیون خطی بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی بالای سر را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 10289


05:35 مدل مو جمع دخترانه

مدل مو جمع دخترانه

در این ویدئوی آموزشی شینیون جمع دخترانه توسط خانم پروانه حبیبی مدرس و مدیر آکادمی چترگل آموزش داده میش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 7999


09:00 جدیدترین شینیون خطی

جدیدترین شینیون خطی

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون جدید خطی را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 16191


08:10 آموزش شینیون خطی عروس

آموزش شینیون خطی عروس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 397


01:00 همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب فراخوان یک همایش تخصصی کوتاهی مو را مشاهده خواهید کرد. برای مشاوره و ر...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 2283


05:04 کوتاهی مو مدل باب لیر

کوتاهی مو مدل باب لیر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 27652


07:23 فیلم آموزش بافت مو حصیری

فیلم آموزش بافت مو حصیری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون مو با بافت حصاری را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 24698


05:21 آموزش مدل موی کوتاه

آموزش مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل پیکسی را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 49577


02:14 فیلم کوتاه کردن مو چتری

فیلم کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی چتری مو را به شما آموزش می ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 50397


01:15 کلاس آموزش کوتاهی مو

کلاس آموزش کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مباحث آموزشی کلاس های خود را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 12871


06:39 آموزش شینیون جدید

آموزش شینیون جدید

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5101


05:56 آموزش کوتاه کردن مو چتری

آموزش کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب، خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک کوتاهی مدل مو چتری را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 91925


05:50 آموزش یک مدل از کوتاهی باب

آموزش یک مدل از کوتاهی باب

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 60527


14:33 آموزش شینیون مو

آموزش شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 117651


09:46 مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 44766


12:50 آموزش کوتاهی مو دخترانه

آموزش کوتاهی مو دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک مدل موی لایه ای کوتاه را به ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 91306

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده