habibi

habibi

266
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


05:54 شینیون

شینیون

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 926


12:01 مدل شینیون مو

مدل شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 7575


15:07 مدل شینیون دخترانه

مدل شینیون دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون دخترانه را به شما آموز...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5497


16:44 آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیونعروس مدل بالای سر را ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5388


06:01 آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون بافت جلوی سر را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5281


09:46 آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون جمع را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5844


09:29 آموزش لایت مو با فویل

آموزش لایت مو با فویل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 21383


07:51 مدل مو شینیون بالای سر

مدل مو شینیون بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون بالای سر را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 9168


06:21 آموزش آمبره کردن مو در خانه

آموزش آمبره کردن مو در خانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل روش آمبره کردن مو در خانه را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 23669


07:23 آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش دکلره کردن مو با پایه 10 را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 26304


07:23 آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل دیزل را به شما ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 8581


07:26 آموزش کوتاهی مو مدل فکس

آموزش کوتاهی مو مدل فکس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل فکس را به شما آ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 6233


04:46 آموزش شینیون خطی دخترانه

آموزش شینیون خطی دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی دخترانه را به شما...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 24091


06:16 آموزش شینیون ساده و شیک

آموزش شینیون ساده و شیک

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 11075


12:16 شینیون خطی بالای سر

شینیون خطی بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی بالای سر را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 12234


05:35 مدل مو جمع دخترانه

مدل مو جمع دخترانه

در این ویدئوی آموزشی شینیون جمع دخترانه توسط خانم پروانه حبیبی مدرس و مدیر آکادمی چترگل آموزش داده میش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 9136


09:00 جدیدترین شینیون خطی

جدیدترین شینیون خطی

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون جدید خطی را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 18185


08:10 آموزش شینیون خطی عروس

آموزش شینیون خطی عروس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 3822


01:00 همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب فراخوان یک همایش تخصصی کوتاهی مو را مشاهده خواهید کرد. برای مشاوره و ر...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 2373


01:08 کلاس آموزش رنگ مو

کلاس آموزش رنگ مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب نحوه ثبت نام در کلاس های آموزشی خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل ر...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 1321


05:04 کوتاهی مو مدل باب لیر

کوتاهی مو مدل باب لیر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 28884


07:23 فیلم آموزش بافت مو حصیری

فیلم آموزش بافت مو حصیری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون مو با بافت حصاری را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 26092


09:23 آموزش مدل مو پاپیون

آموزش مدل مو پاپیون

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل مو پاپیون را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 3927


05:21 آموزش مدل موی کوتاه

آموزش مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل پیکسی را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 51553


02:14 فیلم کوتاه کردن مو چتری

فیلم کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی چتری مو را به شما آموزش می ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 51989


01:15 کلاس آموزش کوتاهی مو

کلاس آموزش کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مباحث آموزشی کلاس های خود را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 14059


06:39 آموزش شینیون جدید

آموزش شینیون جدید

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 9160


05:56 آموزش کوتاه کردن مو چتری

آموزش کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب، خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک کوتاهی مدل مو چتری را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 97290


05:50 آموزش یک مدل از کوتاهی باب

آموزش یک مدل از کوتاهی باب

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 61825


14:33 آموزش شینیون مو

آموزش شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 128480


09:46 مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 45498


12:50 آموزش کوتاهی مو دخترانه

آموزش کوتاهی مو دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک مدل موی لایه ای کوتاه را به ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 94153

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده