habibi

habibi

505
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


06:52 لولایت

لولایت

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش لولایت مو را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 560


05:58 بافت مو مدل قلبی

بافت مو مدل قلبی

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش بافت مو مدل قلبی را به شما آ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 840


18:21 شینیون با موی کوتاه و ماشین شده

شینیون با موی کوتاه و ماشین شده

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون موی کوتاه را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 1346


04:48 آموزش شینیون ساده

آموزش شینیون ساده

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون ساده را به شما آموزش می ده...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 3996


05:57 آموزش جدید شینیون بالای سر

آموزش جدید شینیون بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون بالای سر را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4346


06:06 آموزش شینیون مدل گره

آموزش شینیون مدل گره

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون مدل گره را به شما آموزش می ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 3692


06:08 آموزش مدل موی ساده با شنل

آموزش مدل موی ساده با شنل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون ساده با شنل را به شما آ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 3282


06:15 آموزش شینیون اروپایی

آموزش شینیون اروپایی

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون اروپایی را به شما آموز...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5424


05:54 شینیون

شینیون

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4700


12:01 مدل شینیون مو

مدل شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 14371


15:07 مدل شینیون دخترانه

مدل شینیون دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون دخترانه را به شما آموز...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 12863


16:44 آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

آموزش شینیون عروس مدل بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیونعروس مدل بالای سر را ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 11843


06:01 آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

آموزش شینیون بافت جلوی سر - Faux Hawk Updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون بافت جلوی سر را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 10427


09:46 آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

آموزش شینیون جمع - Faux hawk updo

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک شینیون جمع را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 9893


09:29 آموزش لایت مو با فویل

آموزش لایت مو با فویل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 44527


07:51 مدل مو شینیون بالای سر

مدل مو شینیون بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون بالای سر را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 13452


06:21 آموزش آمبره کردن مو در خانه

آموزش آمبره کردن مو در خانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل روش آمبره کردن مو در خانه را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 63022


07:23 آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

آموزش رساندن مو به دکلره پایه 10

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش دکلره کردن مو با پایه 10 را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 58068


07:23 آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

آموزش کوتاهی مو دخترانه مدل دیزل

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل دیزل را به شما ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 14722


07:26 آموزش کوتاهی مو مدل فکس

آموزش کوتاهی مو مدل فکس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل فکس را به شما آ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 12521


04:46 آموزش شینیون خطی دخترانه

آموزش شینیون خطی دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی دخترانه را به شما...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 33654


06:16 آموزش شینیون ساده و شیک

آموزش شینیون ساده و شیک

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 16929


12:16 شینیون خطی بالای سر

شینیون خطی بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی بالای سر را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 17597


05:35 مدل مو جمع دخترانه

مدل مو جمع دخترانه

در این ویدئوی آموزشی شینیون جمع دخترانه توسط خانم پروانه حبیبی مدرس و مدیر آکادمی چترگل آموزش داده میش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 12337


09:00 جدیدترین شینیون خطی

جدیدترین شینیون خطی

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون جدید خطی را به شما آم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 25633


08:10 آموزش شینیون خطی عروس

آموزش شینیون خطی عروس

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 13556


01:00 همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

همایش یک روزه تخصصی کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب فراخوان یک همایش تخصصی کوتاهی مو را مشاهده خواهید کرد. برای مشاوره و ر...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 5049


01:08 کلاس آموزش رنگ مو

کلاس آموزش رنگ مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب نحوه ثبت نام در کلاس های آموزشی خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل ر...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4626


05:04 کوتاهی مو مدل باب لیر

کوتاهی مو مدل باب لیر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 35422


07:23 فیلم آموزش بافت مو حصیری

فیلم آموزش بافت مو حصیری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون مو با بافت حصاری را ب...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 30424


09:23 آموزش مدل مو پاپیون

آموزش مدل مو پاپیون

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل مو پاپیون را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 17988


04:11 آموزش کرلی کردن مو

آموزش کرلی کردن مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نحوه کرلی کردن مو را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 9455


05:21 آموزش مدل موی کوتاه

آموزش مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی کوتاهی مو مدل پیکسی را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 58262


02:14 فیلم کوتاه کردن مو چتری

فیلم کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی چتری مو را به شما آموزش می ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 62978


01:15 کلاس آموزش کوتاهی مو

کلاس آموزش کوتاهی مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مباحث آموزشی کلاس های خود را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 19088


06:39 آموزش شینیون جدید

آموزش شینیون جدید

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل مدل شینیون مو را به شما آموزش می د...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 19722


05:56 آموزش کوتاه کردن مو چتری

آموزش کوتاه کردن مو چتری

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب، خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک کوتاهی مدل مو چتری را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 124883


05:50 آموزش یک مدل از کوتاهی باب

آموزش یک مدل از کوتاهی باب

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل کوتاهی مو مدل باب را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 68251


14:33 آموزش شینیون مو

آموزش شینیون مو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل نوعی شینیون خطی را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 160150


09:46 مدل موی کوتاه

مدل موی کوتاه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک رنگ موی لایت با فویل را به ش...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 49859


12:50 آموزش کوتاهی مو دخترانه

آموزش کوتاهی مو دخترانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل تکنیک مدل موی لایه ای کوتاه را به ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 109810

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

خانم حبیبی یکی از بهترین مدرسان شینیون مو و کار با مواد هستند. شما می توانید جهت برقراری ارتباط با شماره 09122469081 تماس حاصل نمایید.