keratinbahrami

keratinbahrami

77
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


02:47 رشد سریع مو با روغن زیتون

رشد سریع مو با روغن زیتون

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد رشد سریع مو با روغن زیتون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 739


04:06 اتو مو

اتو مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد انواع اتو مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 822


01:59 ماسک مو کراتینه

ماسک مو کراتینه

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد ماسک مو کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 694


03:00 کراتینه مو چیست

کراتینه مو چیست

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 764


06:07 خرید کراتین مو

خرید کراتین مو

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 888


03:52 خرید روغن آرگان

خرید روغن آرگان

در این ویدئو به نحوه صحیح خرید روغن آرگان پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 526


02:10 صافی دائم مو

صافی دائم مو

در این ویدئو به آموزش صافی دائم مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1386


02:44 کراتینه طبیعی مو

کراتینه طبیعی مو

در این ویدئو به کراتینه طبیعی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1111


01:12 انواع کراتین مو

انواع کراتین مو

در این ویدئو به معرفی انواع کراتینه مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1488


03:10 نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

در این ویدئو به نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا به...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 788


02:47 کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

در این ویدئو به کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1764


12:28 کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به مصاحبه با مدیر بهترین مرکز کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1425


02:56 پروتئین کراتین مو از چیست؟

پروتئین کراتین مو از چیست؟

در این ویدئو به انواع پروتئین های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 810


00:47 خرید کراتین مو اصل

خرید کراتین مو اصل

در این ویدئو به نحوه خرید کراتین مو اصل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1539


00:47 مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

در این ویدئو به آموزش نحوه مراقبت از موهای کراتین شده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1440


00:51 معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به معرفی بهترین مرکز کراتینه مو در شمال تهران خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 947


05:33 صاف کردن مو-ریباندینگ

صاف کردن مو-ریباندینگ

در این ویدئو به آموزش صاف کردن مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 589

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده