keratinbahrami

keratinbahrami

120
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


04:56 خاویار تراپی مو

خاویار تراپی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد خاویار تراپی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 69


03:38 دستگاه پیکو استیم

دستگاه پیکو استیم

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 127


05:19 دستگاه مایکرومیست ناسا

دستگاه مایکرومیست ناسا

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه مایکرومیست ناسا خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 225


02:43 انواع دستگاه کراتین مو

انواع دستگاه کراتین مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 555


05:08 آنالایزر

آنالایزر

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه آنالایزر خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مند...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 351


01:58 دستگاه مایکرومیست

دستگاه مایکرومیست

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد مایکرومیست 3light خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 487


03:31 کاورپلکس تراپی

کاورپلکس تراپی

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاور پلکس تراپی خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 635


02:47 رشد سریع مو با روغن زیتون

رشد سریع مو با روغن زیتون

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد رشد سریع مو با روغن زیتون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1694


04:06 اتو مو

اتو مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد انواع اتو مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1350


01:59 ماسک مو کراتینه

ماسک مو کراتینه

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد ماسک مو کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1173


03:00 کراتینه مو چیست

کراتینه مو چیست

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1248


06:07 خرید کراتین مو

خرید کراتین مو

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1364


03:52 خرید روغن آرگان

خرید روغن آرگان

در این ویدئو به نحوه صحیح خرید روغن آرگان پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 765


02:10 صافی دائم مو

صافی دائم مو

در این ویدئو به آموزش صافی دائم مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1952


02:44 کراتینه طبیعی مو

کراتینه طبیعی مو

در این ویدئو به کراتینه طبیعی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1672


01:12 انواع کراتین مو

انواع کراتین مو

در این ویدئو به معرفی انواع کراتینه مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2031


03:10 نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

در این ویدئو به نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا به...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 896


02:47 کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

در این ویدئو به کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3707


12:28 کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به مصاحبه با مدیر بهترین مرکز کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2224


02:56 پروتئین کراتین مو از چیست؟

پروتئین کراتین مو از چیست؟

در این ویدئو به انواع پروتئین های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1128


00:47 خرید کراتین مو اصل

خرید کراتین مو اصل

در این ویدئو به نحوه خرید کراتین مو اصل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1909


00:47 مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

در این ویدئو به آموزش نحوه مراقبت از موهای کراتین شده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1765


00:51 معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به معرفی بهترین مرکز کراتینه مو در شمال تهران خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1109


06:43 روش کراتینه مو

روش کراتینه مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد روش کراتینه مو خواهیم گفت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2379


05:33 صاف کردن مو-ریباندینگ

صاف کردن مو-ریباندینگ

در این ویدئو به آموزش صاف کردن مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3481

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده