keratinbahrami

keratinbahrami

411
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


02:16 فاکتورهایی جهت حفظ سلامتی کراتین کار و Treatmenter

فاکتورهایی جهت حفظ سلامتی کراتین کار و Treatmenter

در این ویدئو به معرفی راهکارهایی جهت افزایش سلامت کراتین کار حین تراپی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کل...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 600


02:00 معرفی دستگاه مایکرومیست Wing

معرفی دستگاه مایکرومیست Wing

در این ویدئو به معرفی دستگاه مایکرومیست wing خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 873


03:03 معرفی دستگاه آیس هیت - Iceheat

معرفی دستگاه آیس هیت - Iceheat

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از دستگاه آیس هیت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1868


01:42 نحوه استفاده از ویال ها

نحوه استفاده از ویال ها

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد نحوه استفاده از ویال ها خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2174


01:45 دستگاه مایکرومیست چاوبا

دستگاه مایکرومیست چاوبا

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه مایکرومیست چاوبا خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1037


01:42 درمان ریزش مو با ویال ها

درمان ریزش مو با ویال ها

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد طرز صحیح استفاده از ویال ها خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3143


03:32 روش های پیشگیری و درمان موخوره

روش های پیشگیری و درمان موخوره

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد روش های پیشگیری و درمان موخوره خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4840


03:21 آموزش عملی کار با دستگاه پیرلس

آموزش عملی کار با دستگاه پیرلس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کار با دستگاه پیرلس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1069


02:40 احیا و ترمیم مو با بیتاکس

احیا و ترمیم مو با بیتاکس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد احیا و ترمیم مو با بیتاکس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1451


03:44 معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اینفرا اسپین خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4624


02:50 معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیکو استیم مثلثی خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4656


02:12 معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپا هیر رباتیک خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 6332


01:54 معرفی دستگاه پیر لِس

معرفی دستگاه پیر لِس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیر لس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3096


01:59 بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه های کلامازون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2766


06:03 آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپرینکل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1301


03:47 کاربرد دستگاه های مایکرومیست

کاربرد دستگاه های مایکرومیست

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه های مایکرومیست خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزش...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 6670


03:18 هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میست

هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میست

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3126


04:56 خاویار تراپی مو

خاویار تراپی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد خاویار تراپی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 6578


03:38 دستگاه پیکو استیم

دستگاه پیکو استیم

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3965


05:19 دستگاه مایکرومیست ناسا

دستگاه مایکرومیست ناسا

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه مایکرومیست ناسا خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3460


02:43 انواع دستگاه کراتین مو

انواع دستگاه کراتین مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5014


05:08 آنالایزر

آنالایزر

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد دستگاه آنالایزر خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مند...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1307


01:58 دستگاه مایکرومیست

دستگاه مایکرومیست

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد مایکرومیست 3light خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4000


03:31 کاورپلکس تراپی

کاورپلکس تراپی

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاور پلکس تراپی خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4239


02:47 رشد سریع مو با روغن زیتون

رشد سریع مو با روغن زیتون

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد رشد سریع مو با روغن زیتون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 7828


04:06 اتو مو

اتو مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد انواع اتو مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 1976


01:59 ماسک مو کراتینه

ماسک مو کراتینه

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد ماسک مو کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3962


03:00 کراتینه مو چیست

کراتینه مو چیست

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 3487


06:07 خرید کراتین مو

خرید کراتین مو

در این ویدئو به خرید کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مجمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5460


03:52 خرید روغن آرگان

خرید روغن آرگان

در این ویدئو به نحوه صحیح خرید روغن آرگان پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5039


02:10 صافی دائم مو

صافی دائم مو

در این ویدئو به آموزش صافی دائم مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این م...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5003


02:44 کراتینه طبیعی مو

کراتینه طبیعی مو

در این ویدئو به کراتینه طبیعی مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4162


01:12 انواع کراتین مو

انواع کراتین مو

در این ویدئو به معرفی انواع کراتینه مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5297


03:10 نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه

در این ویدئو به نازک سازی و ضخیم سازی مو در مبحث کراتینه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا به...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 2009


02:47 کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان

در این ویدئو به کراتینه مو طبیعی با دستگاه نانو استیم اسپری گان خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 12553


12:28 کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

کراتینه مو چیست و معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به مصاحبه با مدیر بهترین مرکز کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 7273


02:56 پروتئین کراتین مو از چیست؟

پروتئین کراتین مو از چیست؟

در این ویدئو به انواع پروتئین های کراتین مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5383


00:47 خرید کراتین مو اصل

خرید کراتین مو اصل

در این ویدئو به نحوه خرید کراتین مو اصل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 5578


00:47 مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

مراقبت های بعد از کراتینه کردن موها

در این ویدئو به آموزش نحوه مراقبت از موهای کراتین شده خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 10132


00:51 معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

معرفی بهترین مرکز کراتینه مو

در این ویدئو به معرفی بهترین مرکز کراتینه مو در شمال تهران خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 4779


06:43 روش کراتینه مو

روش کراتینه مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد روش کراتینه مو خواهیم گفت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 11464


05:33 صاف کردن مو-ریباندینگ

صاف کردن مو-ریباندینگ

در این ویدئو به آموزش صاف کردن مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات این مج...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 11201

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

مرکز کراتینه مو بهرامی یکی از بهترین مراکز درمان موهای آسیب دیده به جدیدترین روش های روز دنیا با شماره تلفن 02188648707 می باشد.