kimiyabeautysalon

kimiyabeautysalon

204
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


03:54 آموزش سایه زنی مو

آموزش سایه زنی مو

در این آیتم با آموزش سایه زنی مو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرایشی...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2549


12:57 آموزش کامل سایه چشم اسموکی

آموزش کامل سایه چشم اسموکی

در این آیتم با آموزش کامل سایه چشم اسموکی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدم...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 4463


05:41 آموزش سایه چشم شاین

آموزش سایه چشم شاین

در این آیتم با آموزش سایه چشم شاین آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرای...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 5627


02:48 تکنیک جدید رنگ مو - استروبینگ سایه روشن

تکنیک جدید رنگ مو - استروبینگ سایه روشن

در این آیتم با تکنیک جدید رنگ مو - استروبینگ سایه روشن آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3295


05:35 طراحی ناخن مدل عروسکی

طراحی ناخن مدل عروسکی

در این آیتم با آموزش طراحی ناخن مدل عروسکی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2710


06:40 آموزش کاشت ناخن بیبی بومر

آموزش کاشت ناخن بیبی بومر

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 5667


04:05 آموزش بافت مو با ابزار

آموزش بافت مو با ابزار

در این آیتم با آموزش بافت مو با ابزار آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3184


04:27 آموزش بافت مو مدل گره

آموزش بافت مو مدل گره

در این آیتم با آموزش بافت مو مدل گره آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2414


09:12 فرم دهی به ابرو - آموزش صحیح

فرم دهی به ابرو - آموزش صحیح

در این آیتم با آموزش فرم دهی به ابرو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3788


08:10 آموزش میکروبلیدینگ ابرو

آموزش میکروبلیدینگ ابرو

در این آیتم با آموزش میکروبلیدینگ ابرو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 1885


06:51 آموزش بافت مو - مدل لوله ای

آموزش بافت مو - مدل لوله ای

در این آیتم با آموزش بافت مو مدل لوله ای آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2561


08:21 آموزش طراحی ناخن مدل ماربل

آموزش طراحی ناخن مدل ماربل

در این آیتم با آموزش طراحی ناخن مدل ماربل آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدم...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2440


02:08 پارافین تراپی پا

پارافین تراپی پا

در این آیتم با آموزش کراتین تراپی پا آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3201


10:04 آموزش هایلایت کردن مو

آموزش هایلایت کردن مو

در این آیتم با آموزش هایلایت کردن مو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2666


03:26 کراتین تراپی دست

کراتین تراپی دست

در این آیتم با آموزش کراتین تراپی دست آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 1817


09:46 رنگ موی دودی - هایلایت

رنگ موی دودی - هایلایت

در این آیتم با آموزش رنگ موی دودی - هایلایت آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2533


04:59 مصاحبه با خانم خداوردی مدیریت مجموعه زیبایی کیمیا

مصاحبه با خانم خداوردی مدیریت مجموعه زیبایی کیمیا

در این آیتم با مجموعه زیبایی کیمیا آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2692


08:02 طراحی ناخن پروانه

طراحی ناخن پروانه

در این آیتم آموزشی با آموزش طراحی ناخن پروانه آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 1951


05:48 آموزش کامل پدیکور

آموزش کامل پدیکور

در این آیتم آموزشی با آموزش کامل پدیکور آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2197


03:08 رنگ مو نسکافه ای

رنگ مو نسکافه ای

در این آیتم آموزشی با آموزش رنگ مو نسکافه ای آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3059


04:50 آموزش کامل رنگ مو نقره ای

آموزش کامل رنگ مو نقره ای

در این آیتم آموزشی با آموزش کامل رنگ مو نقره ای آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2444


07:17 آموزش آمبره و بالیاژ

آموزش آمبره و بالیاژ

در این آیتم آموزشی با آموزش آمبره و بالیاژ آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3352


04:55 کاتالوگ خوانی رنگ مو

کاتالوگ خوانی رنگ مو

در این آیتم آموزشی با نحوه کاتالوگ خوانی رنگ مو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3057


04:39 بهترین و موثرترین روش جوانسازی پوست

بهترین و موثرترین روش جوانسازی پوست

در این آیتم آموزشی با روش جوانسازی پوست آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2382


03:54 پاکسازی پوست قبل از آرایش

پاکسازی پوست قبل از آرایش

در این آیتم آموزشی با پاکسازی پوست آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3425


05:50 آموزش پاکسازی پوست

آموزش پاکسازی پوست

در این آیتم آموزشی با پاکسازی پوست آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3675


00:55 سالن زیبایی کیمیا

سالن زیبایی کیمیا

در این آیتم آموزشی با سالن زیبایی کیمیا آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2445


03:21 آرایش خلیجی

آرایش خلیجی

در این آیتم آموزشی با آرایش خلیجی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرای...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2263


06:54 کانتور صورت برای صورت بیضی

کانتور صورت برای صورت بیضی

در این آیتم آموزشی با نحوه کانتور صورت برای صورت بیضی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2699


15:07 شینیون خطی

شینیون خطی

در این آیتم آموزشی با نحوه انجام شینیون خطی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 6222


02:38 آرایش چشم - سایه طلایی

آرایش چشم - سایه طلایی

در این آیتم آموزشی با نحوه آرایش چشم با سایه طلایی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره من...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 1610


06:01 آموزش سوهان کشی صحیح انواع ناخن

آموزش سوهان کشی صحیح انواع ناخن

در این آیتم با آموزش سوهان کشیدن ناخن آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 11103


07:03 شینیون بافت

شینیون بافت

در این آیتم آموزشی با نحوه انجام شینیون بافت آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 6033


05:37 درمان فرو رفتگی ناخن پا در گوشت

درمان فرو رفتگی ناخن پا در گوشت

در این آیتم آموزشی با درمان فرورفتگی ناخن پا در گوشت آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3635


02:11 آموزش پدیکور با کوکتل

آموزش پدیکور با کوکتل

در این آیتم با آموزش پدیکور با کوکتل آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 10005


04:01 آموزش آرایش برای درشت کردن چشمان ریز

آموزش آرایش برای درشت کردن چشمان ریز

در این آیتم آموزشی با نحوه آرایش چشم ریز آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 6379


03:37 آموزش ریموو کردن اکستنشن مژه

آموزش ریموو کردن اکستنشن مژه

در این آیتم با آموزش ریموو کردن اکستنشن مژه آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 5174


03:39 آموزش کاشت و کاور ناخن پا

آموزش کاشت و کاور ناخن پا

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 7256


04:37 آموزش کاشت ناخن-ترمیم

آموزش کاشت ناخن-ترمیم

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 6748


01:28 آموزش آرایش چشم نقره ای

آموزش آرایش چشم نقره ای

در این آیتم آموزشی با نحوه آرایش چشم با سایه نقره ای آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2809


02:46 طراحی ناخن کروم

طراحی ناخن کروم

در این آیتم آموزشی با آموزش طراحی ناخن کروم آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3666


05:25 مدل بافت مو دردلاک

مدل بافت مو دردلاک

در این آیتم آموزشی با نحوه انجام مدل بافت مو دردلاک آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره م...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 11876


06:22 فیلم آموزش بافت مو تیغ ماهی

فیلم آموزش بافت مو تیغ ماهی

در این آیتم با آموزش بافت مو تیغ ماهی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 21849


05:10 آموزش بافت مو دخترانه

آموزش بافت مو دخترانه

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3337


04:01 نحوه صحیح براشینگ مو

نحوه صحیح براشینگ مو

در این آیتم با آموزش طراحی ناخن مدل عروسکی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 5460


02:20 آموزش مانیکور مرطوب

آموزش مانیکور مرطوب

در این آیتم با آموزش مانیکور آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرایشی مج...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 4978


03:02 روش صحیح لاک زدن

روش صحیح لاک زدن

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3487


02:02 آموزش صحیح چسباندن ناخن مصنوعی

آموزش صحیح چسباندن ناخن مصنوعی

در این آیتم با آموزش صحیح چسباندن ناخن مصنوعی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 8063


04:00 آموزش مانیکور

آموزش مانیکور

در این آیتم آموزشی با آموزش مانیکور آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آر...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 10261


08:56 فیلم شینیون جدید عروس

فیلم شینیون جدید عروس

در این آیتم آموزشی با نحوه انجام شینیون عروس آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از ...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 10466


03:31 فيلم آموزش پاکسازی پوست با دستگاه ميکرودرم

فيلم آموزش پاکسازی پوست با دستگاه ميکرودرم

در این فیلم در مورد میکرودرم و فواید آن و پاکسازی صورت صحبت می کنیم . برای شرکت در کلاسهای ایشان با شماره...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 14999


03:07 آموزش پاکسازی پوست

آموزش پاکسازی پوست

در این آیتم آموزشی با نحوه پاکسازی پوست آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3464


05:01 آموزش بافت مو

آموزش بافت مو

در این آیتم آموزشی با نحوه بافت مو آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرای...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 2840


13:22 فیلم آموزش کاشت ناخن - بیبی بومر

فیلم آموزش کاشت ناخن - بیبی بومر

آموزش تصویری کاشت ناخن فرمر مرمری را در این آیتم مشاهده خواهید کرد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی سالن زیب...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 10454


02:54 آرایش حجیم سازی لب

آرایش حجیم سازی لب

در این آیتم آموزشی با نحوه آرایش چشم با سایه طلایی آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره من...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 3465


06:07 فیلم آموزش کاشت ناخن گریم

فیلم آموزش کاشت ناخن گریم

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن گریم آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آرا...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 4941


08:08 آموزش برداشتن و قرینه سازی ابرو

آموزش برداشتن و قرینه سازی ابرو

در این آیتم با آموزش کاشت ناخن بیبی بومر آشنا خواهید شد. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط kimiyabeautysalon  |  نمایش ها 11381

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

سالن زیبایی کیمیا، یکی از بهترین آرایشگاه های زنانه شرق تهران با شماره تلفن 09121879928