makeup_artist_hajar

makeup_artist_hajar

58
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


03:49 آموزش کانتورینگ لب

آموزش کانتورینگ لب

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ لب توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 810


05:51 آموزش زاویه دار کردن صورت گرد - کانتورینگ صورت گرد

آموزش زاویه دار کردن صورت گرد - کانتورینگ صورت گرد

در این ویدئو به آموزش زاویه دار کردن صورت گرد توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 620


04:28 آموزش سایه دال چشم

آموزش سایه دال چشم

در این ویدئو به آموزش سایه دال چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ج...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 1788


04:08 آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک

آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک

در این ویدئو به آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 1394


05:57 آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب

آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب

در این ویدئو به آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 1164


02:43 آموزش 4 مدل خط چشم

آموزش 4 مدل خط چشم

در این ویدئو به آموزش 4 مدل خط چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جه...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 2261


03:56 سایه چشم شاین

سایه چشم شاین

در این ویدئو به آموزش سایه چشم شاین توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 1402


02:43 آموزش برجسته سازی لب

آموزش برجسته سازی لب

در این ویدئو به آموزش آرایش برجسته سازی لب توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 2121


01:39 آرایش چشم ساده

آرایش چشم ساده

در این ویدئو به آموزش آرایش چشم ساده توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 1429


09:03 آموزش آرایش کامل صورت

آموزش آرایش کامل صورت

در این ویدئو به آموزش آرایش کامل صورت توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توان...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 43576


12:08 آرایش عروس- لایت

آرایش عروس- لایت

در این ویدئو، آموزش سایه چشم حلقه از آموزشگاه گریم نقره نگار را مشاهده می کنید جهت آموزش و خدمات حرفه ا...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 2097


04:38 آموزش آرایش چشم دودی

آموزش آرایش چشم دودی

در این ویدئو به آموزش آرایش چشم دودی توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 23379


07:07 گریم عروس - آموزش زیر ساز

گریم عروس - آموزش زیر ساز

در این ویدئو به آموزش زیرساز آرایش عروس توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می تو...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 2383


08:37 آموزش چسباندن مژه مصنوعي تکی

آموزش چسباندن مژه مصنوعي تکی

در این ویدئو به آموزش چسباندن مژه مصنوعی تکی توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 112005


07:54 آرایش چشم

آرایش چشم

در این ویدئو به آموزش آرایش چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 43104


15:15 آموزش گریم چشم

آموزش گریم چشم

در این ویدئو به آموزش گریم چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ش...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 21669


18:13 فیلم آموزش گریم چشم

فیلم آموزش گریم چشم

در این ویدئو به آموزش گریم چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ش...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 96958


00:41 فیلم کشیدن خط چشم

فیلم کشیدن خط چشم

در این ویدئو به آموزش کشیدن خط چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ج...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 25603


05:20 میکاپ عروس

میکاپ عروس

در این ویدئو به آموزش آرایش عروس توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جه...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 27294


06:00 آموزش گریم بینی

آموزش گریم بینی

در این ویدئو به آموزش گریم بینی توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 44283


04:28 ویدئو آموزش کانتورینگ صورت

ویدئو آموزش کانتورینگ صورت

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ صورت توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 28113


04:22 مدرس میکاپ

مدرس میکاپ

در این ویدئو به آموزش آرایش صورت توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جه...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 18466


05:47 سایه چشم

سایه چشم

در این ویدئو به آموزش سایه چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ش...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 28561


04:25 آموزش گریم خشک

آموزش گریم خشک

در این ویدئو به آموزش گریم خشک توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ش...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 30034


04:43 آرایش ابرو

آرایش ابرو

در این ویدئو به آموزش آرایش ابرو توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جه...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 49931


04:36 گریم بینی

گریم بینی

در این ویدئو با آموزش گریم بینی توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 69367


05:45 گریم و آرایش

گریم و آرایش

در این ویدئو به آموزش گریم و آرایش توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ج...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 45724


02:06 آموزش کانتورینگ صورت

آموزش کانتورینگ صورت

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ صورت توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 111264

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

خانم هاجر ناصری مدرس و ارائه دهنده خدمات آرایش و گریم هستند. برای برقراری ارتباط با شماره 09905424513 تماس بگیرید.