microkhorshidi

microkhorshidi

374
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


01:06 تثبیت رنگ فیبروز ابرو

تثبیت رنگ فیبروز ابرو

در این ویدئو، با نحوه تثبیت رنگ فیبروز ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 906


07:22 افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ

افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ

در این ویدئو، با نحوه افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 969


05:50 آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی

آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی

در این ویدئو، با آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 733


00:43 ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم یا بی بی گلو

ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم یا بی بی گلو

در این ویدئو، با ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 1052


04:42 پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو

در این ویدئو، با پاک کردن تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 1788


08:06 رنگ تاتو

رنگ تاتو

در این ویدئو، با ماندگاری رنگ تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 4272


05:17 انواع بی حسی تاتو

انواع بی حسی تاتو

در این ویدئو، کاربرد انواع بی حسی تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 3008


00:38 آموزش میکروبلیدینگ

آموزش میکروبلیدینگ

در این ویدئو، ورکشاپ خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدرک بین الملل...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 2501


08:32 انواع هاشور ابرو

انواع هاشور ابرو

در این ویدئو، انواع هاشور ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 5378


06:34 آموزش هاشور فیبروز

آموزش هاشور فیبروز

در این ویدئو، آموزش طراحی ابرو میکروبلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 22579


09:14 خط لب تاتو

خط لب تاتو

در این ویدئو، آموزش خط لب توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدرک ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 17468


05:45 آرایش لب

آرایش لب

در این ویدئو، آموزش تاتو خط لب و رژلب، توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 32482


03:33 آموزش تاتو خط چشم

آموزش تاتو خط چشم

در این ویدئو، از آکادمی زیبایی بانوکرمانی، تکنیک های تاتو خط چشم آموزش داده میشود. جهت شرکت در کلاس های ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 7306


04:41 آموزش هاشور ابرو

آموزش هاشور ابرو

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو با سایه آمبره توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 26391


02:51 آموزش بن مژه

آموزش بن مژه

در این ویدئو، آموزش بن مژه توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدر...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 3317


04:31 راهنمای میکروبلیدینگ ابروها

راهنمای میکروبلیدینگ ابروها

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 85458


07:21 طراحی ابرو

طراحی ابرو

در این ویدئو، نحوه قرینه سازی ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 54339


06:59 تاتو ابرو هاشور

تاتو ابرو هاشور

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو به روش بلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 12091


07:27 تاتو لب

تاتو لب

در این ویدئو، آموزش تاتو خط لب و رژلب، توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 91609

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

خانم نسترن خورشیدی مدرس و پیگمنتر متخصص و دارای مدرک بین المللی آکادمی Axford انگلیس- دارای مدارک رژووی آمریکا- کمپانی pmcs استرالیا و دارای مدرک انجمن پزشکی سازمان ملل متحد UN در زمینه میکروپیگمنتیشن میکروبلیدینگ و مدرک پداگوژی می باشد