microkhorshidi

microkhorshidi

543
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


05:14 آموزش پادر بروز

آموزش پادر بروز

در این ویدئو، با آموزش پادر بروز توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چند...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 2963


09:01 مصاحبه با خانم نسترن خورشیدی، مدرس آرایش دائم

مصاحبه با خانم نسترن خورشیدی، مدرس آرایش دائم

در این ویدئو، با خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدرک بین المللی می...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 4998


01:06 تثبیت رنگ فیبروز ابرو

تثبیت رنگ فیبروز ابرو

در این ویدئو، با نحوه تثبیت رنگ فیبروز ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 10209


07:22 افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ

افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ

در این ویدئو، با نحوه افزایش ماندگاری میکروبلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 5989


05:50 آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی

آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی

در این ویدئو، با آموزش خط لب دائم روی تاتوی قدیمی خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 4486


00:43 ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم یا بی بی گلو

ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم یا بی بی گلو

در این ویدئو، با ورکشاپ آموزش کرم پودر دائم خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 7141


04:42 پاک کردن تاتو

پاک کردن تاتو

در این ویدئو، با پاک کردن تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 11015


08:06 رنگ تاتو

رنگ تاتو

در این ویدئو، با ماندگاری رنگ تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 10118


05:17 انواع بی حسی تاتو

انواع بی حسی تاتو

در این ویدئو، کاربرد انواع بی حسی تاتو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 10048


00:38 آموزش میکروبلیدینگ

آموزش میکروبلیدینگ

در این ویدئو، ورکشاپ خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدرک بین الملل...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 6225


08:32 انواع هاشور ابرو

انواع هاشور ابرو

در این ویدئو، انواع هاشور ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 10253


06:34 آموزش هاشور فیبروز

آموزش هاشور فیبروز

در این ویدئو، آموزش طراحی ابرو میکروبلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 35711


09:14 خط لب تاتو

خط لب تاتو

در این ویدئو، آموزش خط لب توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدرک ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 22239


05:45 آرایش لب

آرایش لب

در این ویدئو، آموزش تاتو خط لب و رژلب، توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 40355


03:33 آموزش تاتو خط چشم

آموزش تاتو خط چشم

در این ویدئو، از آکادمی زیبایی بانوکرمانی، تکنیک های تاتو خط چشم آموزش داده میشود. جهت شرکت در کلاس های ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 18425


04:41 آموزش هاشور ابرو

آموزش هاشور ابرو

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو با سایه آمبره توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 38527


02:51 آموزش بن مژه

آموزش بن مژه

در این ویدئو، آموزش بن مژه توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین مدر...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 6454


04:31 راهنمای میکروبلیدینگ ابروها

راهنمای میکروبلیدینگ ابروها

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چندین...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 103852


07:21 طراحی ابرو

طراحی ابرو

در این ویدئو، نحوه قرینه سازی ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارای چ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 67586


06:59 تاتو ابرو هاشور

تاتو ابرو هاشور

در این ویدئو، آموزش هاشور ابرو به روش بلیدینگ توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 17360


07:27 تاتو لب

تاتو لب

در این ویدئو، آموزش تاتو خط لب و رژلب، توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار و دارا...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 101248


10:55 آموزش میکروپیگمنتیشن ابرو

آموزش میکروپیگمنتیشن ابرو

در این ویدئو، با آموزش میکروپیگمنتیشن ابرو توسط خانم نسترن خورشیدی، مدرس و پیگمنتر متخصص با سابقه کار ...

آپلود شده توسط microkhorshidi  |  نمایش ها 4528

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

خانم نسترن خورشیدی مدرس و پیگمنتر متخصص و دارای مدرک بین المللی آکادمی Axford انگلیس- دارای مدارک رژووی آمریکا- کمپانی pmcs استرالیا و دارای مدرک انجمن پزشکی سازمان ملل متحد UN در
زمینه میکروپیگمنتیشن میکروبلیدینگ و مدرک پداگوژی می باشد تماس با شماره 09196184716