shaygan.salon

shaygan.salon

59
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


13:02 مدل آرایش صورت

مدل آرایش صورت

در این ویدئو به آموزش مدل آرایش صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آم...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 1843


07:22 آموزش کانتورینگ صورت

آموزش کانتورینگ صورت

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آم...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 3339


10:06 آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

در این ویدئو به آموزش زیرساز آرایش صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 3965


04:24 تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

در این ویدئو به آموزش تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 1433

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده