shaygan.salon

shaygan.salon

95
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


04:54 میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست

میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست

در این ویدئو به آموزش میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 820


05:09 آموزش کامل لیفت مژه

آموزش کامل لیفت مژه

در این ویدئو به آموزش کامل لیفت مژه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آمو...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 794


13:02 مدل آرایش صورت

مدل آرایش صورت

در این ویدئو به آموزش مدل آرایش صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آم...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 2260


07:22 آموزش کانتورینگ صورت

آموزش کانتورینگ صورت

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات آم...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 4324


10:06 آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

در این ویدئو به آموزش زیرساز آرایش صورت خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 4895


04:24 تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

در این ویدئو به آموزش تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ...

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 4853

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده