shaygan.salon

shaygan.salon

205
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


04:54 میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست

میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست

در این ویدئو به آموزش میکرونیدلینگ - مزونیدلینگ پوست خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 4155


05:09 آموزش کامل لیفت مژه

آموزش کامل لیفت مژه

در این ویدئو به آموزش کامل لیفت مژه خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 2834


13:02 مدل آرایش صورت

مدل آرایش صورت

در این ویدئو به آموزش مدل آرایش صورت خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 4416


07:22 آموزش کانتورینگ صورت

آموزش کانتورینگ صورت

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ صورت خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 7445


10:06 آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

آموزش زیرساز آرایش ساده صورت

در این ویدئو به آموزش زیرساز آرایش صورت خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 8506


04:25 تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز

در این ویدئو به آموزش تتو ابرو به روش میکروبلیدینگ فیبروز خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط shaygan.salon  |  نمایش ها 10971

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده