soorati_by_pooneh

soorati_by_pooneh

297
پروفایل های نمایش داده شده

0
مشترکین

فیلم های اخیر نمایش کلیه فیلم ها


02:13 اکستنشن مژه اسپایکی

اکستنشن مژه اسپایکی

در این ویدئو، آموزش اکستنشن مژه اسپایکی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کل...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 706


02:36 کاشت ناخن گریم

کاشت ناخن گریم

در این ویدئو، آموزش کاشت ناخن گریم توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ها...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 712


02:06 لیفت ابرو

لیفت ابرو

در این ویدئو، آموزش لیفت ابرو توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 1194


03:53 آموزش بافت مو هلندی

آموزش بافت مو هلندی

در این ویدئو، آموزش بافت مو هلندی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 5676


02:26 آموزش لیفت ابرو

آموزش لیفت ابرو

در این ویدئو، آموزش لیفت ابرو توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 8381


04:21 طراحی ناخن مدل کریسمس

طراحی ناخن مدل کریسمس

در این ویدئو، آموزش طراحی ناخن کریسمس توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 6050


02:54 طراحی ناخن شب یلدا

طراحی ناخن شب یلدا

در این ویدئو، آموزش طراحی ناخن شب یلدا توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 5843


03:35 آموزش ویتامینه مو

آموزش ویتامینه مو

در این ویدئو، آموزش کاشت و کاور ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 3043


03:31 آموزش کاشت و کاور ناخن

آموزش کاشت و کاور ناخن

در این ویدئو، آموزش کاشت و کاور ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 10194


05:11 کوتاهی مو مدل فارا

کوتاهی مو مدل فارا

در این ویدئو، آموزش کوتاهی مو مدل فارا را توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در ک...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 18502


02:32 طراحی ناخن مدل سنتی

طراحی ناخن مدل سنتی

در این ویدئو، آموزش طراحی ناخن مدل سنتی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کل...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 6635


03:21 آموزش ترمیم کاشت ناخن

آموزش ترمیم کاشت ناخن

در این ویدئو، آموزش ترمیم کاشت ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 6511


04:28 مصاحبه با خانم سریع کار، مدیر سالن زیبایی صورتی الهیه

مصاحبه با خانم سریع کار، مدیر سالن زیبایی صورتی الهیه

در این ویدئو، مصاحبه با خانم سریع کار مدیر سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 10852


02:11 آموزش کامل پدیکور

آموزش کامل پدیکور

در این ویدئو، آموزش کامل پدیکور توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های آ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 4923


02:24 آموزش مش سوزنی با فویل

آموزش مش سوزنی با فویل

در این ویدئو، آموزش مش سوزنی با فویل توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 10054


02:04 آموزش کاشت مژه موقت

آموزش کاشت مژه موقت

در این ویدئو، آموزش کاشت مژه موقت توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 21092


04:49 آموزش شینیون جدید بالای سر

آموزش شینیون جدید بالای سر

در این ویدئو، آموزش شینیون جدید بالای سر توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در ک...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 4821


01:53 طراحی ناخن سه بعدی 3D

طراحی ناخن سه بعدی 3D

در این ویدئو، آموزش طراحی ناخن سه بعدی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 7185


02:21 کاشت ناخن هلویی

کاشت ناخن هلویی

در این ویدئو، آموزش کاشت ناخن هلویی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 20890


02:08 آموزش ژلیش ناخن

آموزش ژلیش ناخن

در این ویدئو، آموزش ژلیش ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 73801


04:32 پاکسازی و آبرسانی پوست

پاکسازی و آبرسانی پوست

در این ویدئو، آموزش پاکسازی و آبرسانی پوست توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 8135


03:02 اکستنشن مژه والیوم مدل کیم کارداشیان

اکستنشن مژه والیوم مدل کیم کارداشیان

در این ویدئو، آموزش اکستنشن مژه والیوم توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 57826


04:47 آموزش انواع طراحی ناخن

آموزش انواع طراحی ناخن

در این ویدئو، آموزش سه مدل طراحی ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 25172


03:41 آموزش فرم دهی و برداشتن ابرو

آموزش فرم دهی و برداشتن ابرو

در این ویدئو، آموزش فرم دهی و برداشتن ابرو توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 30593


06:55 آموزش تصویری آرایش صورت اسموکی

آموزش تصویری آرایش صورت اسموکی

در این ویدئو، آموزش آرایش چشم اسموکی توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 18502


05:09 آموزش میکاپ عروس

آموزش میکاپ عروس

در این ویدئو، آموزش میکاپ لایت عروس توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 12147


07:19 آموزش گریم و آرایش عروس

آموزش گریم و آرایش عروس

در این ویدئو، آموزش کامل گریم عروس توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ها...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 188212


02:46 فیلم آموزش کاشت ناخن به روش میکس mix

فیلم آموزش کاشت ناخن به روش میکس mix

در این ویدئو، آموزش کاشت ناخن میکس توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ها...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 12452

اخیرا بروز شده

اخیرا وضعیتی بروز نشده

سالن زیبایی صورتی واقع در الهیه تهران ارائه دهنده کلیه خدمات آرایش و زیبایی میباشد. جهت برقراری ارتباط با شماره 09306220782 تماس حاصل نمایید.