جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'آموزش شینیون مو مرزداران'


06:14 شینیون بدون ویو

شینیون بدون ویو

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل آموزش شینیون مو بدون ویو را به شم...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 1469


00:48 شینیون موی کوتاه و پسرانه

شینیون موی کوتاه و پسرانه

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب با یک شینیون موی کوتاه و پسرانه توسط بهارک آذری پور مدرس حرفه ای شینیو...

آپلود شده توسط hairstylistbaharak  |  نمایش ها 2042


01:28 شینیون نیمه باز مواج

شینیون نیمه باز مواج

در این ویدئو، با آموزش یک مدل شینیون نیمه باز مواج توسط آرایشگاه و آموزشگاه به سیما آشنا خواهید شد. برای...

آپلود شده توسط behsima  |  نمایش ها 2033


18:21 شینیون با موی کوتاه و ماشین شده

شینیون با موی کوتاه و ماشین شده

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون موی کوتاه را به شما آموزش ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 2307


05:41 شینیون خطی جدید

شینیون خطی جدید

در این ویدئو، با آموزش یک مدل شینیون خطی جدید توسط آرایشگاه و آموزشگاه به سیما آشنا خواهید شد. برای آموز...

آپلود شده توسط behsima  |  نمایش ها 3741


04:48 آموزش شینیون ساده

آموزش شینیون ساده

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون ساده را به شما آموزش می ده...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4720


05:57 آموزش جدید شینیون بالای سر

آموزش جدید شینیون بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون بالای سر را به شما آموزش م...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4871


06:06 آموزش شینیون مدل گره

آموزش شینیون مدل گره

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب خانم پروانه حبیبی از آرایشگاه چترگل شینیون مدل گره را به شما آموزش می ...

آپلود شده توسط habibi  |  نمایش ها 4223


00:19 شینیون خطی بالای سر

شینیون خطی بالای سر

در این ویدئوی آموزشی از سایت رژلب با یک شینیون خطی بالای سر توسط بهارک آذری پور مدرس حرفه ای شینیون آشنا...

آپلود شده توسط hairstylistbaharak  |  نمایش ها 5244