جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'ترمیم و احیای موی رنگ شده'


03:21 آموزش ترمیم کاشت ناخن

آموزش ترمیم کاشت ناخن

در این ویدئو، آموزش ترمیم کاشت ناخن توسط سالن آرایش و زیبایی صورتی را مشاهده می کنید. جهت شرکت در کلاس ه...

آپلود شده توسط soorati_by_pooneh  |  نمایش ها 641


03:44 معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اینفرا اسپین خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 444


02:50 معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیکو استیم مثلثی خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 390


02:12 معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپا هیر رباتیک خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 396


01:54 معرفی دستگاه پیر لِس

معرفی دستگاه پیر لِس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیر لس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 358


01:59 بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه های کلامازون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 439


06:03 آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپرینکل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 406


03:47 کاربرد دستگاه های مایکرومیست

کاربرد دستگاه های مایکرومیست

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه های مایکرومیست خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزش...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 748


03:18 هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میس

هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد هیرتاکس با دستگاه فروزن آیرون و نانو میس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلا...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 473