جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'رمیسا میرزایی'


02:55 آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو - شماره خوانی

آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو - شماره خوانی

در این ویدئو به آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 847


03:49 آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو

آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو

در این ویدئو به آموزش کاتالوگ خوانی رنگ مو خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خد...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 2463


02:16 اشتباهات رایج در رنگ و مش

اشتباهات رایج در رنگ و مش

در این ویدئو به اشتباهات رایج در رنگ و مش خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدما...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 4005


06:38 آموزش روشن کردن مو بدون نیاز به دکلره

آموزش روشن کردن مو بدون نیاز به دکلره

در این ویدئو به آموزش روشن کردن مو بدون نیاز به دکلره خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره ...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 8145


00:57 کلاس آموزش رنگ و مش شمال تهران الهیه

کلاس آموزش رنگ و مش شمال تهران الهیه

در این ویدئو به معرفی کلاس آموزش رنگ و مش الهیه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی ا...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 2476


04:21 آموزش آمبره موی بلند

آموزش آمبره موی بلند

در این ویدئو به آموزش آمبره موی بلند خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات خا...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 6939


02:10 نکاتی در مورد رنگ موی سال 2020

نکاتی در مورد رنگ موی سال 2020

در این ویدئو به ارائه نکاتی در مورد رنگ موی سال 2020 خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مند...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 8559


00:57 ورکشاپ آموزش رنگ مو

ورکشاپ آموزش رنگ مو

در این ویدئو به ورکشاپ آموزش رنگ مو الهیه خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدم...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 2420


07:41 آموزش آمبره انجل

آموزش آمبره انجل

در این ویدئو به آموزش آمبره انجل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره مندی از خدمات خانم ر...

آپلود شده توسط Ramisabeauty  |  نمایش ها 4985