جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'کاربرد اولاپلکس'


01:54 دستگاه نانو استیم اسپری گان

دستگاه نانو استیم اسپری گان

در این آیتم به معرفی و کاربرد دستگاه نانو استیم اسپری گان خواهیم پرداخت. جهت کراتینه و احیاء مو در مشهد ...

آپلود شده توسط Artisa-hair-keratin  |  نمایش ها 280


02:25 دستگاه اوزون تراپی و مایکرومیست

دستگاه اوزون تراپی و مایکرومیست

در این آیتم به معرفی و کاربرد دستگاه مایکرومیست خواهیم پرداخت. جهت کراتینه و احیاء مو در مشهد توسط خانم ...

آپلود شده توسط Artisa-hair-keratin  |  نمایش ها 320


03:44 معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

معرفی دستگاه اینفرا اسپین - افزایش رشد مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اینفرا اسپین خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 444


02:50 معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

معرفی دستگاه پیکو استیم مثلثی - آبرسانی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیکو استیم مثلثی خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آمو...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 389


02:12 معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

معرفی دستگاه اسپا هیر رباتیک - اوزون تراپی مو

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپا هیر رباتیک خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموز...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 396


01:54 معرفی دستگاه پیر لِس

معرفی دستگاه پیر لِس

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه پیر لس خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا بهره...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 358


01:59 بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

بررسی دستگاه های کلامازون اوزونیک و کلامازون اینفرا اسپین

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه های کلامازون خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی ...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 439


06:03 آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

آموزش عملکرد دستگاه اسپرینکل

در این ویدئو به توضیحاتی در مورد کاربرد دستگاه اسپرینکل خواهیم پرداخت. جهت شرکت در کلاس های آموزشی یا ب...

آپلود شده توسط keratinbahrami  |  نمایش ها 406


01:00 آموزش دکلره کردن مو

آموزش دکلره کردن مو

در این ویدئو از سایت رژلب، آموزش دکلره کردن مو توسط خانم بحری را مشاهده خواهید کرد. برای شرکت در کلاس ها...

آپلود شده توسط bahri  |  نمایش ها 1316