جستجوی فیلم

نتیجه جستجو برای: 'آموزش گریم'


03:43 آموزش آرایش چشم درشت

آموزش آرایش چشم درشت

در این ویدئو به آموزش آرایش چشم درشت توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 5547


01:26 آرایش چشم تیره

آرایش چشم تیره

در این ویدئو به آموزش آرایش چشم تیره توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانی...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 6219


03:49 آموزش کانتورینگ لب

آموزش کانتورینگ لب

در این ویدئو به آموزش کانتورینگ لب توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 4870


05:51 آموزش زاویه دار کردن صورت گرد - کانتورینگ صورت گرد

آموزش زاویه دار کردن صورت گرد - کانتورینگ صورت گرد

در این ویدئو به آموزش زاویه دار کردن صورت گرد توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 7048


04:28 آموزش سایه دال چشم

آموزش سایه دال چشم

در این ویدئو به آموزش سایه دال چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ج...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 5929


04:08 آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک

آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک

در این ویدئو به آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک خشک توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 3910


05:57 آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب

آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب

در این ویدئو به آموزش سایه چشم طلایی با تکنیک چرب توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 3892


02:43 آموزش 4 مدل خط چشم

آموزش 4 مدل خط چشم

در این ویدئو به آموزش 4 مدل خط چشم توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید جه...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 5675


03:56 سایه چشم شاین

سایه چشم شاین

در این ویدئو به آموزش سایه چشم شاین توسط میکاپ آرتیست برتر خانم هاجر ناصری خواهیم پرداخت. شما می توانید ...

آپلود شده توسط makeup_artist_hajar  |  نمایش ها 3515