ارسال شده با: ExtensionJafarpour

برو به پروفایل


16:51 آموزش اکستنشن مژه

آموزش اکستنشن مژه

در این آیتم به آموزش اکستنشن مژه توسط خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 3493


08:16 انواع کاشت مژه

انواع کاشت مژه

در این آیتم به آموزش انواع کاشت مژه توسط خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 6433


01:05 پرپشت شدن مژه

پرپشت شدن مژه

در این آیتم به معرفی ورکشاپ اکستنشن مژه خانم سارا جعفرپور خواهیم پرداخت.

آپلود شده توسط ExtensionJafarpour  |  نمایش ها 1886