دوشنبه 01 شهریور 1400 - 16:02:34

آشنایی با ترکیب رنگ

 

آشنایی با ترکیب رنگ

ترکیب رنگ ها چگونه به وجود می آیند؟

سر فصل هایی که در این مقاله مطالعه می کنید:

 

 

ترکیب رنگ ها چگونه به وجود می آیند؟

شاید بسیاری از ما با ترکیب رنگ و به وجود آمدن رنگ ها ی مختلف آشنایی داشته باشیم. با ترکیب رنگ ها شما می توانید رنگ های جدیدی را تولید کنید اما شاید بسیاری از شما نام رنگی را به وجود آورده اید را ندانید و اگر شغل شما به گونه ای باشد که مشتری از شما ترکیب رنگ مورد نظرش را بخواهد پس باید با نام انواع رنگ و نحوه ترکیب آن ها آشنا باشید. در واقع رنگ ها به دسته های رنگ های اصلی، رنگ های فرعی، رنگ های سرد، رنگ های گرم و رنگ های خنثی تقسیم می شوند.

همانطور که می دانید رنگ آبی، قرمز و زرد رنگ های اصلی هستند و تمامی رنگ هایی که در جهان می بینید از ترکیب این رنگ ها به وجود می آیند؛ این رنگ ها و ترکیبات آن ها در کنار رنگ های خنثی تیره تر یا روشن تر به نظرمی رسند اما رنگ های خنثی چه رنگ هایی هستند: به رنگ های سیاه، سفید و خاکستری رنگ خنثی یا رنگ مرده گفته می شود. رنگ خاکستری از ترکیب رنگ سیاه و سفید به وجود می آید، هر چه رنگ سیاه در ترکیبات رنگ خاکستری بیشتر باشد رنگ خاکستری تیره تر خواهد شد و هر چه رنگ سفید در ترکیبات رنگ خاکستری بیشتر باشد رنگ خاکستری روشن تر خواهد شد.

رنگ های فرعی از ترکیب رنگ های اصلی به وجود می آیند، به این صورت که با ترکیب کردن رنگ آبی و قرمز، رنگ بنفش به دست می آید و از ترکیب کردن رنگ آبی و رنگ زرد، رنگ سبز به دست می آید و از ترکیب کردن رنگ قرمز و رنگ زرد، رنگ نارنجی به دست می آید.

رنگ قهوه ای نیز رنگی است که از ترکیب تمام رنگ های اصلی به وجود می آید؛ در دسته بندی دیگری همانطور که اشاره رنگ ها به دو دسته ی رنگ های گرم و رنگ های گرم تقسیم می شوند. رنگ های گرم شامل رنگ های قرمز، زرد و نارنجی می شود و رنگ های سرد شامل رنگ های آبی، سبز و بنفش می شوند. هر ترکیب رنگی که تن مایل به رنگ های گرم داشته باشد جزو رنگ های گرم محسوب می شود و هر ترکیب رنگی که تن مایل به رنگ های سرد داشته باشد جزو رنگ های سرد محسوب می شود. در ادامه به ترکیب انواع رنگ های متداول می پردازیم.

 

ترکیب رنگ

 

 

رنگ های اصلی چگونه به وجود می آیند؟

رنگ های اصلی خود، در ترکیب رنگ انواع رنگ های موجود در جهان به کار گرفته می شوند و رنگ پایه ای هستند؛ این رنگ ها شامل سه رنگ اصلی زرد، قرمز و آبی می شوند.

 

رنگ های فرعی چگونه به وجود می آیند؟

رنگ های فرعی از ترکیب رنگِ رنگ های اصلی به وجود می آیند این رنگ ها شامل سبز ( از ترکیب کردن آبی و زرد به وجود می آید )، نارنجی ( از ترکیب کردن قرمز و زرد به وجود می آید )، بنفش ( از ترکیب کردن آبی و قرمز به وجود می آید ) می شود.

 

رنگ های خنثی چگونه به وجود می آیند؟

رنگ های خنثی شامل رنگ های سیاه، سفید و خاکستری می شوند اما دو رنگ سیاه و سفید نیز همانند رنگ های اصلی جزو رنگ های پایه ای محسوب می شوند که از ترکیب رنگ هیچ رنگ دیگری به وجود نیامده اند بلکه از ترکیب شدن این دو رنگ، رنگ خاکستری به وجود می آید. از ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر رنگ روشن تری به وجود می آید و هر چه رنگ سفید اضافه شده بیشتر باشد رنگ روشن تر می شود. از ترکیب رنگ سیاه با رنگ های دیگر رنگ تیره تری به وجود می آید و هر چه رنگ سیاه اضافه شده بیشتر باشد رنگ تیره تر می شود اما گاهی از ترکیب کردن رنگ سفید با رنگ های دیگر، رنگ جدیدی تولید می شود مثل صورتی که از ترکیب شدن رنگ سفید و قرمز به وجود می آید و اما باز هم از ترکیب کردن رنگ سیاه با رنگ های دیگر، رنگ جدیدی تولید می شود مثل سرمه ای که از ترکیب شدن رنگ سیاه و آبی به وجود می آید.

 

رنگ های گرم چگونه به وجود می آیند؟

همانطور که میدانید خیلی از رنگ ها انرژی بخش هستند و به شما حس صمیمیت، هیجان و گرمی می دهند. رنگ های گرم شامل رنگ های قرمز، نارنجی و زرد می شوند و اگر در ترکیب رنگی، این رنگ ها اضافه شوند و بر این ترکیب رنگ غالب شوند و در رنگ تولید شده تن هر کدام از این سه رنگ قابل مشاهده باشد، رنگ به دست آمده جزو رنگ های گرم می شود. در بین رنگ های گرم قرمز، نارنجی و زرد، رنگ نارنجی جزو رنگ های فرعی است که از ترکیب رنگ زرد و رنگ قرمز ایجاد شده است.

 

رنگ های سرد چگونه به وجود می آیند؟

باز هم همانطور که میدانید خیلی از رنگ ها آرامش بخش هستند و به شما حس سکون، نرمش و سردی می دهند. رنگ های سرد شامل رنگ های آبی، سبز و بنفش می شوند و اگر در ترکیب رنگی، این رنگ ها اضافه شوند و بر این ترکیب رنگ غالب شوند و در رنگ تولید شده تن هر کدام از این سه رنگ قابل مشاهده باشد، رنگ به دست آمده جزو رنگ های سرد می شود. در بین رنگ های سرد آبی، سبز و بنفش، دو رنگ سبز و بنفش جزو رنگ های اصلی هستند که در ترکیب رنگ آن ها رنگ های گرم به کار رفته است یعنی رنگ سبز از ترکیب شدن رنگ آبی و رنگ زرد ایجاد شده است و در رنگ بنفش از ترکیب شدن رنگ آبی و رنگ قرمز ایجاد شده است، یعنی ترکیب یک رنگ گرم و یک رنگ سرد اما از آن جا که در این ترکیبات رنگ، رنگ آبی که رنگی سرد است غالب شده است، رنگ بنفش و رنگ سبز هم در دسته ی رنگ های سرد قرار گرفته اند.

ترکیب رنگ

 
 

رنگ های سرد و گرم چگونه به وجود آمدند و دلیل این دسته بندی چیست؟

رنگ های سرد و گرم از تاثیرات روانی که رنگ ها روی ذهن ما دارند، دسته بندی شده اند. به طور معمول رنگ های گرم ما را به تحرک وادار می کنند یا به عنوان هشدار یا زنگ خطر توجه ما را جلب می کنند، به همین خاطر است که در منوی رستوران ها، تبلیغات مواد غذایی، لباس فرم آتش نشانان، لباس فرم گارسون ها، نوار های توجه، تابلو های خطر و تابلو ها و نماد های هشدار و هدایای عاشقانه رنگ های گرم به کار برده می شوند در حالیکه رنگ های سرد ما را به آرامش دعوت می کنند و به همین خاطر است که در بیمارستان ها، مراکز درمانی، لباس فرم کادر درمانی، اتاق های انتظار و طراحی های شهری و پارک ها رنگ های سرد به کار برده می شوند. این مسئله و این تاثیرات روانی به اجداد ما بر می گردد، اجداد ما با دیدن آتش و نور احساس نگرانی می کردند و تمام توجه شان جلب می شد، در حالیکه در میان سبزه ها و طبیعت و در کنار رنگ آبی آب احساس آرامش می کردند و خیالشان بابت شرایط پیرامونشان راحت می شد تا بتوانند به مسائل دیگری فکر کنند.

 

ترکیب رنگ

 

ورود ترکیب رنگ های متنوع به دنیای ما

در دنیای جدید ترکیبات رنگ ها جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند، رنگ ها در دنیای مدرن هر کدام وظیفه ی خاصی را به عهده گرفته اند. یکی از مشاغلی که در آن از ترکیبات رنگ متنوع و می ‌توان گفت تمامی طیف های رنگی استفاده می شود، دنیای لوازم آرایش برای بانوان است. رنگدانه های متنوع و مختلف که در تولید لوازم آرایشی بانوان به کار گرفته می‌شود موجب شده تا این زمینه از فعالیت بشر ملزم به شناخت تمامی ترکیب رنگ های موجود در طبیعت باشد. رژ لب در لوازم آرایشی که به طور معمول تولید می شود در طیف رنگ های خاصی استفاده می شود ولی در دنیای مدرن امروزه تمامی رنگ ها به کار گرفته می شوند، در گذشته رژ لب ها فقط در طیف قرمز، نارنجی و صورتی بودند اما امروزه در تمامی طیف رنگ ها این وسیله وجود دارد. امروزه رژ لب و تمامی لوازم آرایشی بانوان متناسب با رنگ پوست آن ها انتخاب می شود. به طور معمول پوست بانوان در پنج دسته ی سبزه تیره، سبزه روشن، سیاه، روشن و خیلی روشن قرار می ‌گیرند. معمولاً برای پوست های سفید و روشن رژلب ‌های روشن، صاف و شیرین انتخاب می شود، این رنگ ها معمولاً به صورت هلویی، مرجانی، صورتی روشن و قرمز هستند. برای پوست های روشن، مناسب ترین رنگ رژ لب رنگ های بنفش، آلبالویی و صورتی تیره می باشد و برای پوست های سبزه تیره، رنگ های پر رنگ رژ لب مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ ها شامل نارنجی تیره، قهوه ای، بنفش پررنگ و صورتی پر رنگ می باشد. برای پوست های به رنگ سیاه نیز رژ لب به رنگ های آلویی، شرابی و کاراملی توصیه می شود.

ترکیب رنگ

 

نحوه ترکیب رنگ های متداول

انواع ترکیب رنگ سبز ( آبی + زرد ) عبارتند از: سبز مغز پسته ای، سبز روشن، سبز پر رنگ، سبز کدر، یشمی سیر، سبز لجنی، سبز چمنی، سبز خزه ای، سبز شویدی، سبز ارتشی، سبز زیتونی، سبز آووکادو، سبز کله غازی، سبز دودی، سبز دریایی، سبز پرشین. در این ترکیب رنگ ها به طور معمول با کم و زیاد کردن مقدار رنگ آبی و زرد و یا اضافه کردن مقادیری از رنگ سفید یا سیاه این همه طیف رنگی به وجود آمده است.

انواع تونالیته رنگی قرمز عبارتند از: جگری، بژ تیره، حنایی روشن، قهوه ای حنایی، کرم نارنجی، قرمز، زرشکی، شرابی، عنابی تند، قرمز گوجه ای، قرمز لاکی، قرمز آلبالویی، قرمز ماهاگونی، قرمز مرجانی. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و در واقع پایه ای رنگ قرمز بوده که با ترکیب با سایر رنگ ها این همه طیف رنگیه مختلف را به وجود آمد آورده است.

انواع تونالیته رنگی آبی عبارتند از: آبی فیروزه ای، آبی آسمانی، فیروزه ای کدر، آبی دریایی، یشمی، سبز دریایی روشن، فیروزه ای تیره، فیروزه ای سیر، آبی کبریتی روشن، بنفش مایل به آبی، آبی کبریتی، آبی روشن، آبی کدر، آبی تیره، آبی متالیک، آبی لجنی، نیلی، فیروزه‌ای فسفری، سرمه ای، لاجوردی، آبی نفتی. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و پایه رنگ آبی بوده که با ترکیب با سایر رنگ ها از جمله سبز یا زرد یا بنفش یا سیاه یا سفید به وجود آمده است .

انواع تونالیته رنگی زرد عبارتند از: شیری، لیمویی، شیری شکری، ماشی،  خاکی، نخودی، کهربایی، هلوی، هلویی روشن، هلویی پر رنگ. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و پایه رنگ زرد بوده که با ترکیب با سایر رنگها از جمله قرمز یا سفید یا سیاه این همه طیف رنگی به وجود آمده است.

انواع تونالیته رنگی صورتی عبارتند از: شرابی، ارغوانی، هلویی، صورتی، کالباسی، فلامینگو،صورتی روشن،  صورتی تیره، صورتی چرک، گلی، توت فرنگی، مرجانی، قزل آلا، صورتی فانتزی، تافی، لیموناد، چوب سرخ، کرپ، صورتی و بنفش. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و پایه رنگ صورتی بوده که با ترکیب با سایر رنگ ها از جمله زرد یا سفید یا سیاه این همه طیف رنگی به وجود آمده است.

ترکیب رنگ

 

انواع تونالیته رنگی بنفش عبارتند از: نیلی کمرنگ، بادمجانی کدر، بنفش روشن، بادمجانی روشن، بنفش کدر، سرخابی، سرخابی روشن،ارکیده، ارکیده سیر، آبی بنفش، آبی فولادی، ارکیده بنفش، مخملی،آبی دودی، نیلی سیر. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و پایه رنگ بنفش بوده که با ترکیب با سایر رنگ ها از جمله قرمز یا آبی یا سفید یا سیاه این همه طیف رنگی به وجود آمده است.

ترکیب رنگ

 

انواع تونالیته رنگی نارنجی عبارتند از: نارنجی کرم، نارنجی سیر، قرمز گوجه ای، قرمز- نارنجی. در ترکیب رنگ های ذکر شده رنگ اصلی و پایه رنگ نارنجی بوده که با ترکیب با سایر رنگ ها از جمله قرمز یا زرد یا سفید یا سیاه این همه طیف رنگی به وجود آمده است.

انواع تونالیته رنگی سفید عبارتند از: صورتی محو، یشمی محو، آبی محو، سفید نعنایی،  سفید شیری، نیلی  محو، سفید بنفشه، خاکستری محو، هلی، پوست پیازی، استخوانی، کتانی، صورتی مات.

انواع تونالیته رنگی سیاه عبارتند از: مشکی، خاکستری سیر، خاکستری مات، نقره ای، توسی، سربی، دودی، لجنی تیره.

ترکیب رنگ

 

نظردهید

نام شما:
آدرس ایمیل:
کلمه "خوب" را بدون گیومه وارد کنید؟
لطفا در پاسخ از حروف الفبای انگلیسی استفاده نکنید.
نظر شما:

نظرات (0)

رژلب - سایت تخصصی آرایشی

سایت تخصصی آرایشی - رژلب
عنوان مطلب:
ژورنال: